Základní charakteristiky Světlá nad Sázavou

 Údaj
Kód obce569 569
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 207
Orná půda (ha)1 540
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)105
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)427
Zemědělská půda (ha)2 072
Lesní půda (ha)1 715
Vodní plochy (ha)77
Zastavěné plochy (ha)79
Ostatní plochy (ha)265
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 341
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství63
Průmysl celkem304
Stavebnictví157
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel262
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství71
Informační a komunikační činnosti19
Peněžnictví a pojišťovnictví47
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti136
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče26
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti37
Ostatní činnosti96
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno69
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti77
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci973
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání151
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy98
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 10
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 207
Počet katastrů15
Počet územně technických jednotek15
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem55
muži25
ženy30
Zemřelí celkem80
muži40
ženy40
Přirozený přírůstek celkem-25
muži-15
ženy-10
Přistěhovalí celkem143
muži64
ženy79
Vystěhovalí celkem130
muži62
ženy68
Saldo migrace celkem13
muži2
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-13
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 364
ženy3 415
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem860
muži444
ženy416
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 514
ženy2 394
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 011
muži406
ženy605
Střední stav obyvatel k 1.7.6 798
muži3 392
ženy3 406
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services