Základní charakteristiky Sviadnov

 Údaj
Kód obce569 631
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)475
Orná půda (ha)162
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)64
Zemědělská půda (ha)258
Lesní půda (ha)55
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)109
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem458
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem68
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel119
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti48
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci305
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání48
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 475
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži6
ženy9
Zemřelí celkem14
muži12
ženy2
Přirozený přírůstek celkem1
muži-6
ženy7
Přistěhovalí celkem95
muži45
ženy50
Vystěhovalí celkem36
muži15
ženy21
Saldo migrace celkem59
muži30
ženy29
Přírůstek/úbytek celkem60
muži24
ženy36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži809
ženy856
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem261
muži127
ženy134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži558
ženy546
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem300
muži124
ženy176
Střední stav obyvatel k 1.7.1 582
muži776
ženy806
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services