Základní charakteristiky Uhelná Příbram

 Údaj
Kód obce569 640
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 181
Orná půda (ha)996
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)279
Zemědělská půda (ha)1 314
Lesní půda (ha)738
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)81
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem92
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem17
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel9
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci66
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 181
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži5
ženy0
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-5
muži0
ženy-5
Přistěhovalí celkem16
muži7
ženy9
Vystěhovalí celkem8
muži4
ženy4
Saldo migrace celkem8
muži3
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem3
muži3
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži248
ženy255
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem62
muži42
ženy20
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži164
ženy158
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem119
muži42
ženy77
Střední stav obyvatel k 1.7.500
muži246
ženy254
Průměrný věk44,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services