Základní charakteristiky Ždírec nad Doubravou

 Údaj
Kód obce569 780
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 673
Orná půda (ha)913
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)494
Zemědělská půda (ha)1 469
Lesní půda (ha)910
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)205
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem568
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem126
Stavebnictví109
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci420
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání44
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy85
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 673
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem35
muži16
ženy19
Zemřelí celkem30
muži25
ženy5
Přirozený přírůstek celkem5
muži-9
ženy14
Přistěhovalí celkem60
muži31
ženy29
Vystěhovalí celkem65
muži33
ženy32
Saldo migrace celkem-5
muži-2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem0
muži-11
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 572
ženy1 605
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem526
muži270
ženy256
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 064
ženy1 033
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem554
muži238
ženy316
Střední stav obyvatel k 1.7.3 165
muži1 582
ženy1 583
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services