Základní charakteristiky Černilov

 Údaj
Kód obce569 917
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 571
Orná půda (ha)2 049
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)36
Zemědělská půda (ha)2 141
Lesní půda (ha)242
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)45
Ostatní plochy (ha)120
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem651
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem117
Stavebnictví110
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel144
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství39
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci481
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy75
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 571
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži15
ženy18
Zemřelí celkem13
muži9
ženy4
Přirozený přírůstek celkem20
muži6
ženy14
Přistěhovalí celkem97
muži53
ženy44
Vystěhovalí celkem68
muži32
ženy36
Saldo migrace celkem29
muži21
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem49
muži27
ženy22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 245
ženy1 265
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem433
muži219
ženy214
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži900
ženy889
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem288
muži126
ženy162
Střední stav obyvatel k 1.7.2 451
muži1 214
ženy1 237
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services