Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Dobřenice

 Údaj
Kód obce569 968
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)744
Orná půda (ha)444
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)480
Lesní půda (ha)144
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)92
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem150
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem27
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci106
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 744
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži1
ženy3
Zemřelí celkem8
muži1
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-4
muži0
ženy-4
Přistěhovalí celkem15
muži10
ženy5
Vystěhovalí celkem21
muži8
ženy13
Saldo migrace celkem-6
muži2
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži2
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži280
ženy276
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem67
muži36
ženy31
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži205
ženy186
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem98
muži39
ženy59
Střední stav obyvatel k 1.7.571
muži278
ženy293
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services