Základní charakteristiky Chlumec nad Cidlinou

 Údaj
Kód obce570 109
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 145
Orná půda (ha)795
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)76
Trvalé trávní porosty (ha)239
Zemědělská půda (ha)1 190
Lesní půda (ha)479
Vodní plochy (ha)104
Zastavěné plochy (ha)84
Ostatní plochy (ha)287
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 115
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem160
Stavebnictví160
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel268
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství65
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí43
Profesní, vědecké a technické činnosti111
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti25
Ostatní činnosti107
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti77
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci792
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání115
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy101
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 145
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem53
muži29
ženy24
Zemřelí celkem57
muži18
ženy39
Přirozený přírůstek celkem-4
muži11
ženy-15
Přistěhovalí celkem125
muži55
ženy70
Vystěhovalí celkem101
muži57
ženy44
Saldo migrace celkem24
muži-2
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem20
muži9
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 662
ženy2 730
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem769
muži402
ženy367
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 844
ženy1 802
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem977
muži416
ženy561
Střední stav obyvatel k 1.7.5 372
muži2 647
ženy2 725
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services