Základní charakteristiky Lhota pod Libčany

 Údaj
Kód obce570 231
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)837
Orná půda (ha)739
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)765
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)48
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem222
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem27
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci147
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 837
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži1
ženy3
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-2
ženy1
Přistěhovalí celkem28
muži16
ženy12
Vystěhovalí celkem16
muži9
ženy7
Saldo migrace celkem12
muži7
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem11
muži5
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži476
ženy461
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem155
muži88
ženy67
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži340
ženy330
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem112
muži48
ženy64
Střední stav obyvatel k 1.7.913
muži461
ženy452
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services