Základní charakteristiky Nechanice

 Údaj
Kód obce570 451
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 799
Orná půda (ha)1 560
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)53
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)239
Zemědělská půda (ha)1 864
Lesní půda (ha)696
Vodní plochy (ha)44
Zastavěné plochy (ha)50
Ostatní plochy (ha)145
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem492
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem80
Stavebnictví85
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel105
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci350
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání53
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy55
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 799
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži16
ženy9
Zemřelí celkem27
muži15
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-2
muži1
ženy-3
Přistěhovalí celkem68
muži39
ženy29
Vystěhovalí celkem60
muži27
ženy33
Saldo migrace celkem8
muži12
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem6
muži13
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 149
ženy1 126
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem351
muži189
ženy162
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži803
ženy752
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem369
muži157
ženy212
Střední stav obyvatel k 1.7.2 270
muži1 142
ženy1 128
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services