Základní charakteristiky Předměřice nad Labem

 Údaj
Kód obce570 672
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)548
Orná půda (ha)335
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)369
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)116
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem479
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem97
Stavebnictví49
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel132
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti57
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci336
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 548
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži7
ženy12
Zemřelí celkem17
muži11
ženy6
Přirozený přírůstek celkem2
muži-4
ženy6
Přistěhovalí celkem69
muži34
ženy35
Vystěhovalí celkem74
muži39
ženy35
Saldo migrace celkem-5
muži-5
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-9
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži935
ženy947
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem314
muži154
ženy160
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži666
ženy637
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem265
muži115
ženy150
Střední stav obyvatel k 1.7.1 881
muži939
ženy942
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services