Základní charakteristiky Kosmonosy

 Údaj
Kód obce570 826
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 139
Orná půda (ha)608
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)59
Trvalé trávní porosty (ha)27
Zemědělská půda (ha)769
Lesní půda (ha)110
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)60
Ostatní plochy (ha)189
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 246
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem131
Stavebnictví149
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel386
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství79
Informační a komunikační činnosti30
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí69
Profesní, vědecké a technické činnosti161
Administrativní a podpůrné činnosti26
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče29
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti30
Ostatní činnosti107
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno35
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti157
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci806
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání103
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy249
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 139
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem37
muži23
ženy14
Zemřelí celkem43
muži20
ženy23
Přirozený přírůstek celkem-6
muži3
ženy-9
Přistěhovalí celkem230
muži118
ženy112
Vystěhovalí celkem203
muži112
ženy91
Saldo migrace celkem27
muži6
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem21
muži9
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 604
ženy2 272
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem790
muži441
ženy349
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 816
ženy1 529
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem741
muži347
ženy394
Střední stav obyvatel k 1.7.4 810
muži2 569
ženy2 241
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services