Základní charakteristiky Skřivany

 Údaj
Kód obce570 834
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)652
Orná půda (ha)277
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)111
Zemědělská půda (ha)412
Lesní půda (ha)155
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)57
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem205
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem28
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci167
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 652
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem5
muži1
ženy4
Přistěhovalí celkem26
muži10
ženy16
Vystěhovalí celkem37
muži20
ženy17
Saldo migrace celkem-11
muži-10
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži-9
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži482
ženy562
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem153
muži78
ženy75
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži348
ženy404
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem139
muži56
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.1 039
muži483
ženy556
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services