Základní charakteristiky Smiřice

 Údaj
Kód obce570 877
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 068
Orná půda (ha)642
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)134
Zemědělská půda (ha)818
Lesní půda (ha)11
Vodní plochy (ha)42
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)159
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem619
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem92
Stavebnictví89
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel181
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti53
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti52
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci419
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání61
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy84
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 068
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži19
ženy10
Zemřelí celkem29
muži14
ženy15
Přirozený přírůstek celkem0
muži5
ženy-5
Přistěhovalí celkem97
muži51
ženy46
Vystěhovalí celkem123
muži46
ženy77
Saldo migrace celkem-26
muži5
ženy-31
Přírůstek/úbytek celkem-26
muži10
ženy-36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 418
ženy1 487
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem417
muži221
ženy196
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 018
ženy1 017
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem453
muži179
ženy274
Střední stav obyvatel k 1.7.2 953
muži1 417
ženy1 536
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services