Základní charakteristiky Stěžery

 Údaj
Kód obce570 931
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 282
Orná půda (ha)939
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)46
Trvalé trávní porosty (ha)17
Zemědělská půda (ha)1 039
Lesní půda (ha)116
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)95
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem461
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem68
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel115
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti50
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci356
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 282
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži11
ženy8
Zemřelí celkem9
muži6
ženy3
Přirozený přírůstek celkem10
muži5
ženy5
Přistěhovalí celkem55
muži23
ženy32
Vystěhovalí celkem62
muži33
ženy29
Saldo migrace celkem-7
muži-10
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem3
muži-5
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži894
ženy893
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem308
muži150
ženy158
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži658
ženy593
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem228
muži86
ženy142
Střední stav obyvatel k 1.7.1 782
muži895
ženy887
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services