Základní charakteristiky Všestary

 Údaj
Kód obce571 091
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 619
Orná půda (ha)1 250
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)49
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)68
Zemědělská půda (ha)1 375
Lesní půda (ha)67
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)134
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem398
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem85
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel106
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti46
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci294
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 619
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži7
ženy9
Zemřelí celkem11
muži6
ženy5
Přirozený přírůstek celkem5
muži1
ženy4
Přistěhovalí celkem51
muži31
ženy20
Vystěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Saldo migrace celkem26
muži19
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem31
muži20
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži855
ženy861
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem303
muži153
ženy150
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži599
ženy567
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem247
muži103
ženy144
Střední stav obyvatel k 1.7.1 659
muži820
ženy839
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services