Základní charakteristiky Chrudim

 Údaj
Kód obce571 164
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 321
Orná půda (ha)2 032
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)154
Ovocné sady (ha)92
Trvalé trávní porosty (ha)166
Zemědělská půda (ha)2 444
Lesní půda (ha)162
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)190
Ostatní plochy (ha)496
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 890
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství147
Průmysl celkem765
Stavebnictví865
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 361
Doprava a skladování143
Ubytování, stravování a pohostinství217
Informační a komunikační činnosti140
Peněžnictví a pojišťovnictví121
Činnosti v oblasti nemovitostí284
Profesní, vědecké a technické činnosti698
Administrativní a podpůrné činnosti90
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání93
Zdravotní a sociální péče121
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti146
Ostatní činnosti491
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno312
podle právní formyStátní organizace26
Akciové společnosti40
Obchodní společnosti660
Družstevní organizace26
Finanční podniky0
Živnostníci3 690
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání683
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy846
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní10
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov7
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 321
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem245
muži129
ženy116
Zemřelí celkem218
muži114
ženy104
Přirozený přírůstek celkem27
muži15
ženy12
Přistěhovalí celkem487
muži230
ženy257
Vystěhovalí celkem549
muži251
ženy298
Saldo migrace celkem-62
muži-21
ženy-41
Přírůstek/úbytek celkem-35
muži-6
ženy-29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 331
ženy11 851
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 343
muži1 787
ženy1 556
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 926
ženy7 973
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 940
muži1 618
ženy2 322
Střední stav obyvatel k 1.7.23 268
muži11 359
ženy11 909
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)26
Tělocvičny (vč. školních)9
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa21
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 41
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení20
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče13
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services