Základní charakteristiky Heřmanův Městec

 Údaj
Kód obce571 385
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 435
Orná půda (ha)660
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)93
Ovocné sady (ha)32
Trvalé trávní porosty (ha)134
Zemědělská půda (ha)919
Lesní půda (ha)254
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)195
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem966
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem143
Stavebnictví163
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel209
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti16
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí38
Profesní, vědecké a technické činnosti93
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti87
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti87
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci682
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání88
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy91
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 435
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem42
muži22
ženy20
Zemřelí celkem101
muži39
ženy62
Přirozený přírůstek celkem-59
muži-17
ženy-42
Přistěhovalí celkem142
muži60
ženy82
Vystěhovalí celkem128
muži72
ženy56
Saldo migrace celkem14
muži-12
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem-45
muži-29
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 286
ženy2 544
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem715
muži347
ženy368
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 578
ženy1 597
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem940
muži361
ženy579
Střední stav obyvatel k 1.7.4 872
muži2 324
ženy2 548
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services