Základní charakteristiky Hlinsko

 Údaj
Kód obce571 393
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 427
Orná půda (ha)894
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)71
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)478
Zemědělská půda (ha)1 450
Lesní půda (ha)483
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)92
Ostatní plochy (ha)370
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 380
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství81
Průmysl celkem435
Stavebnictví284
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel611
Doprava a skladování92
Ubytování, stravování a pohostinství136
Informační a komunikační činnosti35
Peněžnictví a pojišťovnictví38
Činnosti v oblasti nemovitostí105
Profesní, vědecké a technické činnosti188
Administrativní a podpůrné činnosti23
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání28
Zdravotní a sociální péče39
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti68
Ostatní činnosti166
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno55
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti13
Obchodní společnosti175
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 726
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání204
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy242
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 427
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem95
muži55
ženy40
Zemřelí celkem114
muži60
ženy54
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-5
ženy-14
Přistěhovalí celkem182
muži85
ženy97
Vystěhovalí celkem208
muži99
ženy109
Saldo migrace celkem-26
muži-14
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-45
muži-19
ženy-26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 864
ženy5 108
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 419
muži760
ženy659
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 336
ženy3 290
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 927
muži768
ženy1 159
Střední stav obyvatel k 1.7.10 035
muži4 908
ženy5 127
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)18
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 15
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení13
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services