Základní charakteristiky Chrast

 Údaj
Kód obce571 539
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 784
Orná půda (ha)953
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)59
Ovocné sady (ha)20
Trvalé trávní porosty (ha)58
Zemědělská půda (ha)1 090
Lesní půda (ha)443
Vodní plochy (ha)53
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)144
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem601
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem103
Stavebnictví107
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel128
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti47
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci441
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání65
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy50
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 784
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži17
ženy16
Zemřelí celkem41
muži22
ženy19
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-5
ženy-3
Přistěhovalí celkem86
muži38
ženy48
Vystěhovalí celkem85
muži42
ženy43
Saldo migrace celkem1
muži-4
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-9
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 516
ženy1 620
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem459
muži244
ženy215
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 074
ženy1 078
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem525
muži198
ženy327
Střední stav obyvatel k 1.7.3 164
muži1 532
ženy1 632
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services