Základní charakteristiky Krouna

 Údaj
Kód obce571 661
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 439
Orná půda (ha)1 115
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)62
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)657
Zemědělská půda (ha)1 837
Lesní půda (ha)1 350
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)191
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem283
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem64
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci200
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 438
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži6
ženy4
Zemřelí celkem15
muži9
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-3
ženy-2
Přistěhovalí celkem17
muži12
ženy5
Vystěhovalí celkem39
muži17
ženy22
Saldo migrace celkem-22
muži-5
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-27
muži-8
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži687
ženy664
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem217
muži108
ženy109
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži493
ženy426
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem215
muži86
ženy129
Střední stav obyvatel k 1.7.1 381
muži699
ženy682
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services