Základní charakteristiky Lukavice

 Údaj
Kód obce571 768
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)944
Orná půda (ha)489
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)84
Zemědělská půda (ha)614
Lesní půda (ha)227
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)68
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem188
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem47
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel33
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci131
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 944
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži10
ženy4
Zemřelí celkem10
muži7
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži3
ženy1
Přistěhovalí celkem25
muži11
ženy14
Vystěhovalí celkem36
muži18
ženy18
Saldo migrace celkem-11
muži-7
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-4
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži457
ženy451
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem162
muži81
ženy81
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži330
ženy292
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem124
muži46
ženy78
Střední stav obyvatel k 1.7.920
muži467
ženy453
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services