Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Luže

 Údaj
Kód obce571 776
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 071
Orná půda (ha)1 742
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)94
Ovocné sady (ha)58
Trvalé trávní porosty (ha)220
Zemědělská půda (ha)2 113
Lesní půda (ha)697
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)176
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem506
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem71
Stavebnictví110
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel126
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci363
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy72
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 071
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži18
ženy21
Zemřelí celkem26
muži13
ženy13
Přirozený přírůstek celkem13
muži5
ženy8
Přistěhovalí celkem73
muži31
ženy42
Vystěhovalí celkem82
muži31
ženy51
Saldo migrace celkem-9
muži0
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem4
muži5
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 239
ženy1 290
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem379
muži184
ženy195
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži883
ženy844
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem423
muži172
ženy251
Střední stav obyvatel k 1.7.2 532
muži1 244
ženy1 288
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services