Základní charakteristiky Mladoňovice

 Údaj
Kód obce571 857
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 240
Orná půda (ha)470
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)85
Zemědělská půda (ha)578
Lesní půda (ha)594
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)51
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem78
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem8
Stavebnictví4
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel12
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci45
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 239
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-2
ženy0
Přistěhovalí celkem5
muži2
ženy3
Vystěhovalí celkem12
muži8
ženy4
Saldo migrace celkem-7
muži-6
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-8
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži156
ženy156
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem39
muži20
ženy19
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži112
ženy108
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem53
muži24
ženy29
Střední stav obyvatel k 1.7.322
muži164
ženy158
Průměrný věk43,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services