Základní charakteristiky Nasavrky

 Údaj
Kód obce571 911
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 256
Orná půda (ha)522
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)247
Zemědělská půda (ha)824
Lesní půda (ha)274
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)94
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem359
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem44
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci238
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 256
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži9
ženy8
Zemřelí celkem21
muži14
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-5
ženy1
Přistěhovalí celkem48
muži22
ženy26
Vystěhovalí celkem39
muži22
ženy17
Saldo migrace celkem9
muži0
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem5
muži-5
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži822
ženy837
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem260
muži142
ženy118
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži561
ženy555
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem283
muži119
ženy164
Střední stav obyvatel k 1.7.1 643
muži817
ženy826
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services