Základní charakteristiky Orel

 Údaj
Kód obce571 962
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)644
Orná půda (ha)526
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)39
Zemědělská půda (ha)590
Lesní půda (ha)4
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)33
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem171
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem33
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci135
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 644
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži4
ženy2
Zemřelí celkem8
muži5
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-1
ženy-1
Přistěhovalí celkem13
muži3
ženy10
Vystěhovalí celkem3
muži3
ženy0
Saldo migrace celkem10
muži0
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem8
muži-1
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži395
ženy374
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem112
muži63
ženy49
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži278
ženy249
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem130
muži54
ženy76
Střední stav obyvatel k 1.7.737
muži386
ženy351
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services