Základní charakteristiky Proseč

 Údaj
Kód obce572 080
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 403
Orná půda (ha)829
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)68
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)805
Zemědělská půda (ha)1 709
Lesní půda (ha)1 466
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)174
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem370
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem60
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel76
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci248
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy48
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 403
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži9
ženy6
Zemřelí celkem24
muži13
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-4
ženy-5
Přistěhovalí celkem48
muži26
ženy22
Vystěhovalí celkem48
muži22
ženy26
Saldo migrace celkem0
muži4
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži0
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 071
ženy1 081
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem318
muži157
ženy161
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži743
ženy696
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem395
muži171
ženy224
Střední stav obyvatel k 1.7.2 168
muži1 072
ženy1 096
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services