Základní charakteristiky Ronov nad Doubravou

 Údaj
Kód obce572 161
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 701
Orná půda (ha)1 065
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)22
Trvalé trávní porosty (ha)109
Zemědělská půda (ha)1 240
Lesní půda (ha)269
Vodní plochy (ha)44
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)113
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem318
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem40
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel71
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci221
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy42
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 701
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži11
ženy5
Zemřelí celkem17
muži8
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-1
muži3
ženy-4
Přistěhovalí celkem44
muži21
ženy23
Vystěhovalí celkem50
muži24
ženy26
Saldo migrace celkem-6
muži-3
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži0
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži828
ženy881
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem251
muži134
ženy117
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži575
ženy584
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem299
muži119
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 720
muži833
ženy887
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services