Základní charakteristiky Seč

 Údaj
Kód obce572 225
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 668
Orná půda (ha)955
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)56
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)574
Zemědělská půda (ha)1 591
Lesní půda (ha)1 575
Vodní plochy (ha)203
Zastavěné plochy (ha)52
Ostatní plochy (ha)247
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem391
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem49
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel103
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci267
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání61
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 665
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži3
ženy8
Zemřelí celkem35
muži18
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-24
muži-15
ženy-9
Přistěhovalí celkem63
muži32
ženy31
Vystěhovalí celkem32
muži16
ženy16
Saldo migrace celkem31
muži16
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem7
muži1
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži863
ženy821
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem191
muži106
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži632
ženy559
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem302
muži125
ženy177
Střední stav obyvatel k 1.7.1 677
muži864
ženy813
Průměrný věk44,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services