Základní charakteristiky Skuteč

 Údaj
Kód obce572 241
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 540
Orná půda (ha)1 535
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)114
Ovocné sady (ha)33
Trvalé trávní porosty (ha)697
Zemědělská půda (ha)2 379
Lesní půda (ha)723
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)68
Ostatní plochy (ha)346
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 054
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem188
Stavebnictví202
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel240
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti55
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti80
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno51
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti81
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci751
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání100
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy91
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 541
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem63
muži30
ženy33
Zemřelí celkem57
muži28
ženy29
Přirozený přírůstek celkem6
muži2
ženy4
Přistěhovalí celkem70
muži30
ženy40
Vystěhovalí celkem104
muži53
ženy51
Saldo migrace celkem-34
muži-23
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-28
muži-21
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 550
ženy2 654
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem794
muži403
ženy391
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 777
ženy1 715
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem918
muži370
ženy548
Střední stav obyvatel k 1.7.5 249
muži2 581
ženy2 668
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services