Základní charakteristiky Slatiňany

 Údaj
Kód obce572 268
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 561
Orná půda (ha)650
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)67
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)66
Zemědělská půda (ha)806
Lesní půda (ha)510
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)152
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem928
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství42
Průmysl celkem157
Stavebnictví133
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel231
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí32
Profesní, vědecké a technické činnosti87
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti68
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno43
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti95
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci636
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání101
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy85
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 560
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem40
muži19
ženy21
Zemřelí celkem44
muži19
ženy25
Přirozený přírůstek celkem-4
muži0
ženy-4
Přistěhovalí celkem85
muži35
ženy50
Vystěhovalí celkem93
muži45
ženy48
Saldo migrace celkem-8
muži-10
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-10
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 050
ženy2 151
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem646
muži324
ženy322
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 430
ženy1 415
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem710
muži296
ženy414
Střední stav obyvatel k 1.7.4 208
muži2 065
ženy2 143
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services