Základní charakteristiky Třemošnice

 Údaj
Kód obce572 411
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 900
Orná půda (ha)681
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)180
Zemědělská půda (ha)930
Lesní půda (ha)766
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)41
Ostatní plochy (ha)142
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem582
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem93
Stavebnictví81
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel136
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství39
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti47
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti39
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci423
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání59
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy59
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 900
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem34
muži16
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-5
ženy-9
Přistěhovalí celkem86
muži45
ženy41
Vystěhovalí celkem85
muži40
ženy45
Saldo migrace celkem1
muži5
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži0
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 621
ženy1 545
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem395
muži223
ženy172
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 176
ženy1 080
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem515
muži222
ženy293
Střední stav obyvatel k 1.7.3 175
muži1 611
ženy1 564
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services