Základní charakteristiky Jičín

 Údaj
Kód obce572 659
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 495
Orná půda (ha)1 358
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)126
Ovocné sady (ha)46
Trvalé trávní porosty (ha)212
Zemědělská půda (ha)1 741
Lesní půda (ha)124
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)152
Ostatní plochy (ha)440
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 410
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství120
Průmysl celkem506
Stavebnictví545
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 277
Doprava a skladování114
Ubytování, stravování a pohostinství259
Informační a komunikační činnosti84
Peněžnictví a pojišťovnictví92
Činnosti v oblasti nemovitostí216
Profesní, vědecké a technické činnosti533
Administrativní a podpůrné činnosti79
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání77
Zdravotní a sociální péče86
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti118
Ostatní činnosti365
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno126
podle právní formyStátní organizace21
Akciové společnosti31
Obchodní společnosti434
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci2 975
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání447
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy673
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 495
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem158
muži80
ženy78
Zemřelí celkem158
muži71
ženy87
Přirozený přírůstek celkem0
muži9
ženy-9
Přistěhovalí celkem338
muži158
ženy180
Vystěhovalí celkem614
muži365
ženy249
Saldo migrace celkem-276
muži-207
ženy-69
Přírůstek/úbytek celkem-276
muži-198
ženy-78
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 028
ženy8 272
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 309
muži1 217
ženy1 092
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 662
ženy5 500
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 829
muži1 149
ženy1 680
Střední stav obyvatel k 1.7.16 636
muži8 255
ženy8 381
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)21
Tělocvičny (vč. školních)11
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Samostatná ordinace lékaře specialisty 31
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení15
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services