Základní charakteristiky Hradec nad Svitavou

 Údaj
Kód obce572 691
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 471
Orná půda (ha)1 487
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)59
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)286
Zemědělská půda (ha)1 837
Lesní půda (ha)377
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)213
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem327
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem48
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel87
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci252
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 471
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži13
ženy7
Zemřelí celkem14
muži4
ženy10
Přirozený přírůstek celkem6
muži9
ženy-3
Přistěhovalí celkem25
muži14
ženy11
Vystěhovalí celkem38
muži17
ženy21
Saldo migrace celkem-13
muži-3
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži6
ženy-13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži878
ženy835
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem286
muži152
ženy134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži603
ženy553
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem271
muži123
ženy148
Střední stav obyvatel k 1.7.1 716
muži868
ženy848
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services