Základní charakteristiky Hořice

 Údaj
Kód obce572 926
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 144
Orná půda (ha)950
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)131
Ovocné sady (ha)63
Trvalé trávní porosty (ha)120
Zemědělská půda (ha)1 264
Lesní půda (ha)525
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)109
Ostatní plochy (ha)237
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 340
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství88
Průmysl celkem496
Stavebnictví273
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel564
Doprava a skladování55
Ubytování, stravování a pohostinství124
Informační a komunikační činnosti29
Peněžnictví a pojišťovnictví24
Činnosti v oblasti nemovitostí61
Profesní, vědecké a technické činnosti251
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání43
Zdravotní a sociální péče42
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti45
Ostatní činnosti177
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno92
podle právní formyStátní organizace18
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti133
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 748
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání219
Zemědělští podnikatelé36
Ostatní právní formy232
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 144
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem101
muži47
ženy54
Zemřelí celkem119
muži64
ženy55
Přirozený přírůstek celkem-18
muži-17
ženy-1
Přistěhovalí celkem182
muži93
ženy89
Vystěhovalí celkem236
muži139
ženy97
Saldo migrace celkem-54
muži-46
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-72
muži-63
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 275
ženy4 458
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 213
muži656
ženy557
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 942
ženy2 903
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 675
muži677
ženy998
Střední stav obyvatel k 1.7.8 838
muži4 348
ženy4 490
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services