Základní charakteristiky Lázně Bělohrad

 Údaj
Kód obce573 094
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 839
Orná půda (ha)1 169
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)102
Ovocné sady (ha)29
Trvalé trávní porosty (ha)427
Zemědělská půda (ha)1 728
Lesní půda (ha)763
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)69
Ostatní plochy (ha)240
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem879
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem160
Stavebnictví127
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel220
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství64
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti68
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti58
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti63
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci675
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání65
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 839
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem46
muži26
ženy20
Zemřelí celkem39
muži16
ženy23
Přirozený přírůstek celkem7
muži10
ženy-3
Přistěhovalí celkem74
muži38
ženy36
Vystěhovalí celkem78
muži43
ženy35
Saldo migrace celkem-4
muži-5
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem3
muži5
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 873
ženy1 870
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem556
muži298
ženy258
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 277
ženy1 212
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem698
muži298
ženy400
Střední stav obyvatel k 1.7.3 731
muži1 873
ženy1 858
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services