Základní charakteristiky Libáň

 Údaj
Kód obce573 108
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 967
Orná půda (ha)1 202
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)35
Trvalé trávní porosty (ha)221
Zemědělská půda (ha)1 500
Lesní půda (ha)252
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem338
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem62
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel76
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci258
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 968
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem20
muži13
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-7
ženy0
Přistěhovalí celkem33
muži18
ženy15
Vystěhovalí celkem28
muži13
ženy15
Saldo migrace celkem5
muži5
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-2
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži824
ženy888
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem248
muži136
ženy112
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži568
ženy587
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem309
muži120
ženy189
Střední stav obyvatel k 1.7.1 717
muži830
ženy887
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services