Základní charakteristiky Markvartice

 Údaj
Kód obce573 167
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 309
Orná půda (ha)1 525
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)158
Zemědělská půda (ha)1 738
Lesní půda (ha)440
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)83
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem102
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem15
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel17
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci70
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 308
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži1
ženy3
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-1
ženy-1
Přistěhovalí celkem14
muži4
ženy10
Vystěhovalí celkem12
muži4
ženy8
Saldo migrace celkem2
muži0
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem0
muži-1
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži231
ženy224
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem57
muži28
ženy29
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži164
ženy151
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem83
muži39
ženy44
Střední stav obyvatel k 1.7.453
muži231
ženy222
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services