Základní charakteristiky Sobotka

 Údaj
Kód obce573 493
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 933
Orná půda (ha)1 012
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)68
Trvalé trávní porosty (ha)227
Zemědělská půda (ha)1 363
Lesní půda (ha)372
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)50
Ostatní plochy (ha)137
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem468
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem69
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel104
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství38
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti47
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci331
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 933
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži12
ženy15
Zemřelí celkem26
muži12
ženy14
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem57
muži27
ženy30
Vystěhovalí celkem75
muži51
ženy24
Saldo migrace celkem-18
muži-24
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-24
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 172
ženy1 239
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem360
muži191
ženy169
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži791
ženy798
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem462
muži190
ženy272
Střední stav obyvatel k 1.7.2 411
muži1 185
ženy1 226
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services