Základní charakteristiky Broumov

 Údaj
Kód obce573 922
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 226
Orná půda (ha)1 021
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)93
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)357
Zemědělská půda (ha)1 476
Lesní půda (ha)371
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)83
Ostatní plochy (ha)266
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 452
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství78
Průmysl celkem174
Stavebnictví246
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel386
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství129
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví27
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti108
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti26
Ostatní činnosti138
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno52
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti95
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci1 070
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání117
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy121
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 226
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem89
muži49
ženy40
Zemřelí celkem94
muži45
ženy49
Přirozený přírůstek celkem-5
muži4
ženy-9
Přistěhovalí celkem211
muži93
ženy118
Vystěhovalí celkem196
muži95
ženy101
Saldo migrace celkem15
muži-2
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem10
muži2
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 740
ženy4 053
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 234
muži635
ženy599
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 575
ženy2 662
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 322
muži530
ženy792
Střední stav obyvatel k 1.7.7 803
muži3 750
ženy4 053
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services