Základní charakteristiky Hořičky

 Údaj
Kód obce574 074
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)666
Orná půda (ha)369
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)87
Zemědělská půda (ha)488
Lesní půda (ha)117
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)47
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem137
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem22
Stavebnictví12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci103
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 666
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem4
muži1
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži2
ženy1
Přistěhovalí celkem16
muži9
ženy7
Vystěhovalí celkem15
muži6
ženy9
Saldo migrace celkem1
muži3
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem4
muži5
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži270
ženy270
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem74
muži35
ženy39
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži191
ženy173
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem102
muži44
ženy58
Střední stav obyvatel k 1.7.531
muži264
ženy267
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services