Základní charakteristiky Meziměstí

 Údaj
Kód obce574 252
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 572
Orná půda (ha)633
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)657
Zemědělská půda (ha)1 341
Lesní půda (ha)1 018
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)154
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem453
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem52
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel113
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti33
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci336
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy55
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 572
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži7
ženy8
Zemřelí celkem37
muži17
ženy20
Přirozený přírůstek celkem-22
muži-10
ženy-12
Přistěhovalí celkem54
muži30
ženy24
Vystěhovalí celkem100
muži54
ženy46
Saldo migrace celkem-46
muži-24
ženy-22
Přírůstek/úbytek celkem-68
muži-34
ženy-34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 265
ženy1 308
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem361
muži183
ženy178
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži880
ženy857
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem475
muži202
ženy273
Střední stav obyvatel k 1.7.2 665
muži1 317
ženy1 348
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services