Základní charakteristiky Nové Město nad Metují

 Údaj
Kód obce574 279
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 313
Orná půda (ha)914
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)104
Ovocné sady (ha)71
Trvalé trávní porosty (ha)254
Zemědělská půda (ha)1 343
Lesní půda (ha)528
Vodní plochy (ha)33
Zastavěné plochy (ha)122
Ostatní plochy (ha)288
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 314
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem371
Stavebnictví274
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel581
Doprava a skladování39
Ubytování, stravování a pohostinství130
Informační a komunikační činnosti39
Peněžnictví a pojišťovnictví45
Činnosti v oblasti nemovitostí92
Profesní, vědecké a technické činnosti254
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání48
Zdravotní a sociální péče31
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti62
Ostatní činnosti190
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno81
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti191
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 638
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání259
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy206
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 313
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem90
muži52
ženy38
Zemřelí celkem89
muži46
ženy43
Přirozený přírůstek celkem1
muži6
ženy-5
Přistěhovalí celkem170
muži79
ženy91
Vystěhovalí celkem206
muži90
ženy116
Saldo migrace celkem-36
muži-11
ženy-25
Přírůstek/úbytek celkem-35
muži-5
ženy-30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 708
ženy5 041
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 334
muži672
ženy662
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 233
ženy3 225
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 957
muži803
ženy1 154
Střední stav obyvatel k 1.7.9 811
muži4 733
ženy5 078
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services