Základní charakteristiky Police nad Metují

 Údaj
Kód obce574 341
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 440
Orná půda (ha)859
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)62
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)607
Zemědělská půda (ha)1 533
Lesní půda (ha)674
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)57
Ostatní plochy (ha)167
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem931
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství55
Průmysl celkem151
Stavebnictví96
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel225
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství66
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí37
Profesní, vědecké a technické činnosti66
Administrativní a podpůrné činnosti20
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti29
Ostatní činnosti77
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti61
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci675
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání69
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy101
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 440
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem48
muži31
ženy17
Zemřelí celkem60
muži25
ženy35
Přirozený přírůstek celkem-12
muži6
ženy-18
Přistěhovalí celkem90
muži33
ženy57
Vystěhovalí celkem99
muži49
ženy50
Saldo migrace celkem-9
muži-16
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem-21
muži-10
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 065
ženy2 215
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem675
muži346
ženy329
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 392
ženy1 395
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem818
muži327
ženy491
Střední stav obyvatel k 1.7.4 285
muži2 072
ženy2 213
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services