Základní charakteristiky Studnice

 Údaj
Kód obce574 481
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 038
Orná půda (ha)415
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)53
Ovocné sady (ha)26
Trvalé trávní porosty (ha)93
Zemědělská půda (ha)587
Lesní půda (ha)348
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)72
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem266
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem56
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel53
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci200
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 038
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem14
muži8
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-5
ženy-2
Přistěhovalí celkem29
muži8
ženy21
Vystěhovalí celkem7
muži3
ženy4
Saldo migrace celkem22
muži5
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem15
muži0
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži557
ženy554
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem202
muži97
ženy105
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži392
ženy360
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem157
muži68
ženy89
Střední stav obyvatel k 1.7.1 104
muži558
ženy546
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services