Základní charakteristiky Teplice nad Metují

 Údaj
Kód obce574 538
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 604
Orná půda (ha)1 740
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)1 149
Zemědělská půda (ha)2 933
Lesní půda (ha)2 324
Vodní plochy (ha)33
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)267
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem370
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem51
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství46
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci259
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 604
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem30
muži20
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-16
muži-11
ženy-5
Přistěhovalí celkem45
muži23
ženy22
Vystěhovalí celkem54
muži21
ženy33
Saldo migrace celkem-9
muži2
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-25
muži-9
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži867
ženy825
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem236
muži145
ženy91
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži585
ženy545
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem326
muži137
ženy189
Střední stav obyvatel k 1.7.1 726
muži875
ženy851
Průměrný věk42,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services