Základní charakteristiky Velichovky

 Údaj
Kód obce574 554
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)797
Orná půda (ha)473
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)530
Lesní půda (ha)192
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)49
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem196
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem37
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel35
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci148
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 797
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži3
ženy2
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem13
muži6
ženy7
Vystěhovalí celkem21
muži10
ženy11
Saldo migrace celkem-8
muži-4
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-4
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži374
ženy365
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem93
muži49
ženy44
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži269
ženy254
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem123
muži56
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.744
muži379
ženy365
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services