Základní charakteristiky Lázně Bohdaneč

 Údaj
Kód obce574 767
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 179
Orná půda (ha)581
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)224
Zemědělská půda (ha)856
Lesní půda (ha)748
Vodní plochy (ha)290
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)245
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem843
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem96
Stavebnictví94
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel209
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti94
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti25
Ostatní činnosti55
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno36
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti78
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci522
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání85
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy117
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 178
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži24
ženy17
Zemřelí celkem29
muži13
ženy16
Přirozený přírůstek celkem12
muži11
ženy1
Přistěhovalí celkem109
muži64
ženy45
Vystěhovalí celkem131
muži77
ženy54
Saldo migrace celkem-22
muži-13
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-2
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 684
ženy1 671
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem487
muži268
ženy219
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 192
ženy1 150
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem526
muži224
ženy302
Střední stav obyvatel k 1.7.3 365
muži1 689
ženy1 676
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services