Základní charakteristiky Břehy

 Údaj
Kód obce574 805
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 132
Orná půda (ha)291
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)133
Zemědělská půda (ha)445
Lesní půda (ha)550
Vodní plochy (ha)61
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)61
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem230
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem43
Stavebnictví28
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel41
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci182
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 132
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži8
ženy1
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-1
muži4
ženy-5
Přistěhovalí celkem37
muži17
ženy20
Vystěhovalí celkem17
muži9
ženy8
Saldo migrace celkem20
muži8
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem19
muži12
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži513
ženy486
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem136
muži75
ženy61
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži362
ženy330
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem171
muži76
ženy95
Střední stav obyvatel k 1.7.964
muži497
ženy467
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services