Základní charakteristiky Býšť

 Údaj
Kód obce574 848
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 410
Orná půda (ha)840
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)351
Zemědělská půda (ha)1 234
Lesní půda (ha)2 023
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)94
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem393
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem55
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel67
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci269
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání54
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 410
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem4
muži1
ženy3
Přistěhovalí celkem33
muži14
ženy19
Vystěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Saldo migrace celkem5
muži3
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem9
muži4
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži761
ženy731
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem305
muži171
ženy134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži515
ženy507
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem165
muži75
ženy90
Střední stav obyvatel k 1.7.1 474
muži752
ženy722
Průměrný věk37,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services