Základní charakteristiky Dolní Roveň

 Údaj
Kód obce574 911
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 903
Orná půda (ha)2 256
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)72
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)292
Zemědělská půda (ha)2 627
Lesní půda (ha)31
Vodní plochy (ha)49
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)141
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem396
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem76
Stavebnictví77
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel76
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci280
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé25
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 903
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži11
ženy14
Zemřelí celkem22
muži7
ženy15
Přirozený přírůstek celkem3
muži4
ženy-1
Přistěhovalí celkem45
muži28
ženy17
Vystěhovalí celkem44
muži21
ženy23
Saldo migrace celkem1
muži7
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem4
muži11
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 003
ženy996
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem312
muži165
ženy147
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži717
ženy668
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem302
muži121
ženy181
Střední stav obyvatel k 1.7.1 994
muži988
ženy1 006
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services